Human skills

 Het oefenen van soft skills via leuke, originele en uitdagende opdrachten  

Outdoor

Deelnemers blokarten

20 - 1000

Competitief

Samenwerken

2-3 uur

Ontwikkel jouw Human Skills

Deze unieke teambuilding activiteit koppelt de fun van een originele activiteit aan het serieuze karakter van het ontwikkelen van vaardigheden. Teams gaan op pad met een tablet en kiezen hun route langs verschillende Human Skills. 


Bepaal samen welk gedrag er binnen jullie organisatie hoort bij empathie, samenwerken, luisteren, vertrouwen of andere Human Skills (soft skills). 

Human Skills

Tijdens de teambuilding activiteit Human Skills krijgt elk team een iPad mee. Op de tablet vind je een plattegrond met verschillende checkpoints in de omgeving en ieder checkpoint is gelinkt aan één van de Human Skills. 


De teams kiezen ieder hun eigen route, afhankelijk van welke skills of vaardigheden ze willen verkennen en hoe diepgaand ze willen leren. Elke vaardigheid heeft drie niveaus: basis, gevorderd en expert. De teams kunnen kiezen om zich op één vaardigheid te concentreren van begin tot eind, of hun kennis te verbreden door meerdere vaardigheden te verkennen.


Bij elk checkpoint denken de teams na over de vaardigheid in relatie tot echte situaties. Ze kunnen gevraagd worden om voorbeelden te vinden van de vaardigheid of om een creatieve toepassing te bedenken, gebaseerd op wat ze om zich heen zien. De voortgang van elk team wordt continu in realtime teruggestuurd naar de begeleider.

Zo kan de begeleider zien wat de teams doen en een zinvolle nabespreking voorbereiden voor als de teams terugkeren.


Tijdens deze activiteit gaan teams buiten de gebruikelijke vergaderruimte om verschillende vaardigheden zoals empathie, besluitvorming en vertrouwen te verkennen. Door letterlijk naar buiten en omhoog te kijken, in plaats van naar binnen en omlaag zoals vaak bij workshops het geval is, worden ze creatiever en opener in hun denken.

De wereld om hen heen dient als hun bron van inspiratie.


Omdat er beperkte tijd is, moeten de teams beslissen hoe ze hun aandacht willen verdelen. Ze kunnen ervoor kiezen om zich te specialiseren in een paar specifieke vaardigheden of een breder, maar minder diepgaand, begrip van alle vaardigheden te ontwikkelen. Dit vormt een praktische uitdaging, vergelijkbaar met wat managers dagelijks in hun werk tegenkomen.


Deze activiteit leent zich uitstekend voor een debrief waarin we de resultaten bespreken en een discussie op gang brengen over de invloed van Human Skills op het dagelijkse werk en de dynamiek binnen teams.

De Teambuilding effecten van 

Human Skills

Ontwikkeling van Soft Skills

Teams verkennen en verbeteren belangrijke vaardigheden zoals empathie, besluitvorming en vertrouwen in een dynamische omgeving.

Creatieve en Originele Opdrachten

De unieke opdrachten stimuleren creatief denken en samenwerking, waardoor deelnemers buiten hun gebruikelijke kaders treden.

Realtime Voortgang en Feedback

De begeleider ontvangt continu updates over de voortgang van de teams, wat zorgt voor een zinvolle en constructieve nabespreking.

Bel meteen met 023 8449260 of neem contact op