Value's Game

Verken en beleef jullie Kernwaarden

Indoor & outdoor

Deelnemers blokarten

10 - 1000

     Competitieve       

30 min / 1 uur

Doe mee aan de Values Game

Breng jullie kernwaarden tot leven en ontdek, welk gedrag daarbij hoort. Jullie kernwaarden of core values vormen de basis voor deze custom game. Alle opdrachten in het spel zijn direct gekoppeld aan één van jullie kernwaarden. De gesprekken die deelnemers onderweg hebben helpt ze bepalen welk gedrag er bij de kernwaarden past. Dit geeft ze richting in het dagelijkse werk bij het nemen van belangrijke beslissingen. 


Gebruik tablets en rugzakken om de omgeving te verkennen en voer opdrachten uit die aansluiten bij jullie kernwaarden!
Values Game

Value's Game

Kernwaarden zijn niet slechts theoretische concepten, maar praktische instrumenten die elk aspect van een bedrijf beïnvloeden. Ze zijn essentieel in een concurrerende en voortdurend veranderende zakelijke omgeving en vormen diepgewortelde principes die richting geven en keuzes makkelijker maken.


Tijdens de Values Game krijgen alle teams een tablet en een rugzak om de omgeving te verkennen. Jullie kernwaarden vormen het uitgangspunt, aangevuld met actieve, creatieve opdrachten en breinbrekers. Dit biedt iedereen de kans om het voortouw te nemen en actief bij te dragen.


Aan het einde van het spel kunnen alle deelnemers de kernwaarden dromen en is er overeenstemming over welk gedrag hierbij hoort.

De voordelen van 

Value's Game

Concensus over gedrag

Teams verkennen het gedrag dat past bij jullie kernwaarden en bereiken consensus over wat belangrijk is. Deze gesprekken zijn essentieel en zorgen voor een blijvende herinnering. Het zorgt ervoor dat teams het belang van de kernwaarden begrijpen en het geeft ze richting bij het nemen van alledaagse beslissingen. 

Positieve Invloed op Bedrijfscultuur

Actieve deelname zorgt voor betere beslissingen en versterkt de bedrijfscultuur.

Kernwaarden gevat in beeldmateriaal

Ontvang foto’s en video’s van medewerkers die jullie kernwaarden uitleggen. De speelse en veilige omgeving laat deelnemers open en eerlijk hun visie geven op welk gedrag er past bij jullie kernwaarden. Video's hiervan worden na afloop gedeeld en kunnen op vele manieren intern nog gedeeld worden. 

Bel meteen met 023 8449260 of full de offerte in