chain reaction

Chain Reaction Table Top

 

Deelnemers blokarten

20 - onbeperkt

2 - 4 uur

De deelnemers zijn vaak verbaasd wat ze kunnen bereiken met een ongebruikelijke verzameling onderdelen. 


Aan de hand van een game-bord en game-kaarten start de discussie binnen de teams. Tijdens de planningsfase wordt er een plan gemaakt en gekeken welke materialen waarvoor wordt gebruikt. De Informatie wordt met andere teams gedeeld om een gezamenlijke strategie te bepalen. 


Als de deelnemers beginnen met de constructie krijgen ze meer vertrouwen en raken ze overtuigd van wat ze kunnen bereiken als een groep met een duidelijk gezamenlijk doel. Alle losse constructies binnen een team worden getest en gekoppeld. Plannen worden herzien en er wordt druk geïmproviseerd. Daarnaast moet er ook overlegd worden om de input en output van het team te bepalen. 


Na de constructie is het tijd voor de grote finale. Actie is reactie en zodra de kettingreactie wordt gestart wordt de energie doorgegeven van de ene machine naar de andere tot de grote knal op de laatste tafel. 


Chain Reaction heeft vele parallellen met de workflow in een organisatie.

chain reaction logo

Chain Reaction laat zien dat iedereen onderdeel is van een groter geheel en dat iedereen uiteindelijk verantwoordelijk is voor het gezamenlijke resultaat. Er is geen competitie tussen de teams omdat iedereen samen werkt aan één doel. 


Chain Reaction als team building spel wordt vaak gebruikt tijdens een congres of conferentie waarbij samenwerken een belangrijk thema is. 

Beter probleemoplossen
Leer problemen zien als uitdagingen en kansen om originele oplossingen te vinden.  
innovatie stimuleert
Een snel veranderende omgeving vereist continue aanpassingen. De juiste mindset houdt je scherp op zoek naar innovaties. 
Relaties bouwen en netwerken
Eén op één relaties vormen de basis van elke vorm van samenwerken.
Creativiteit bevorderen
Oefen om net even anders te kijken en zo originele en creatieve oplossingen te vinden. 
Communicatie verbeteren
Effectief communiceren vergt oefening. Het is een spel tussen zenden en ontvangen op basis van echt persoonlijk contact. 
Catalyst global team building product
Deze activiteit bieden we exclusief aan in Nederland. Beproefd en getest door Catalyst partners wereldwijd.