Video Aspect Ratio: 4:1

Business Games

Een business game, bedrijfssimulatie of management game is een spelvorm waarbij de deelnemers als team opereren en beslissingen moeten nemen zoals ze ook in het dagelijkse werk zouden doen. 


Het is een ideale situatie om gedrag of vaardigheden te oefenen die belangrijk zijn voor het bedrijf of die de medewerkers kunnen verbeteren. De veilige en speelse omgeving zorgt voor een goede en ontspannen sfeer waardoor deelnemers een natuurlijke rol aannemen, maar ook fouten durven te maken en risico's nemen. 


De afgelopen jaren merken we steeds weer dat deelnemers tijdens een business game hetzelfde gedrag laten zien als dat ze ook in een echte werkomgeving zouden doen. Het is daarmee een ideale tool om medewerkers een spiegel voor te houden en om een bepaalde mindset te trainen. 


De business games zijn een ideale tool om via ervaringsleren (experiental learning) essentiele vaardigheden te trainen die nu en in de toekomst nodig zijn zoals probleemoplossend vermogen, empathie en samenwerken. 

The Infinite Loop
Een team van spelers wisselt rollen uit in de echte wereld om een jonge man die gevangen is in de virtuele wereld te redden
Bean around the World
Een snelle en dynamische bedrijfssimulatie met een focus op klantrelaties

  

Global Innovation Game
Wij geloven dat iedereen een innovator kan zijn! Genereer briljante nieuwe ideeën in een creatieve omgeving - pitch & investeer!    
Trade Winds
Onderhandelingsspel dat zich richt op het verzamelen van informatie en het begrijpen van de behoeften van de klant.
Peak Performance
Een interactief business-spel waarin teams de rol van expeditieleider vervullen tijdens een expeditie van 20 dagen op de Mount Everest
Beat the Box
Teams combineren hun verschillende vaardigheden en vinden creatieve oplossingen om de code te kraken.