Robot Revolution

 

Deelnemers blokarten

10 - 2000

Samenwerken

Competitief

1 - 3 uur

Teams vertegenwoordigen een groep onderzoekswetenschappers die belast zijn met het bouwen en programmeren van een robot.


De teams splitsen zich in 2 belangrijke subgroepen. Eén gaat aan de slag met het bouwen van de robot. Via een handige interface krijgen de teams stap voor stap de juiste instructies om de robot in elkaar te zetten. Het andere groepje gaat aan de slag met de track waarop de robot verschillende functies moet laten zien. Een voorbeeld van de track ligt in een geheime kluis. De teams hebben beperkte toegang tot deze kluis en moeten de juiste manier vinden om de track zo goed mogelijk na te kunnen bouwen. 


Als zowel de robot als de race track klaar zijn kunnen de teams gaan oefenen. Tijdens de finale zijn in ieder geval 5 deelnemers per team die de robot moeten besturen. Het is dus een teamprestatie om alle opdrachten helemaal goed uit te voeren. 

Robot revolution geeft een kijkje in de techniek van robots en programmeren. Het is echter de menselijke factor en hoe teams samenwerken die bepalen of teams succesvol zijn of niet. Dit programma laat zien dat ondanks de technologische mogelijkheden de menselijke input onmisbaar is. Zowel nu als ook in de toekomst. 

De Teambuilding effecten van 

Robot Revolution

Focust op één doel

Focust op één doel

Een gezamenlijk doel geeft richting en focus en verbindt medewerkers.
Beter Samenwerken
Een groep specialisten maakt nog geen team. Zorg dat je het maximale uit je medewerkers haalt.
Innovatie stimuleert
Een snel veranderende omgeving vereist continue aanpassingen. De juiste mindset houdt je scherp op zoek naar innovaties.
Uit de comfort zone stappen
Omarm groei door regelmatig buiten je comfort zone te komen en maak zo leren een continu proces.
Creativiteit bevorderen
Oefen om net even anders te kijken en zo originele en creatieve oplossingen te vinden.
Communicatie verbeteren
Effectief communiceren vergt oefening. Het is een spel tussen zenden en ontvangen op basis van echt persoonlijk contact.
Catalyst global team building product
Deze activiteit bieden we exclusief aan in Nederland. Beproefd en getest door Catalyst partners wereldwijd.