Teambuilding header 074
Groei & Ontwikkeling
Groei & Ontwikkeling
6 min

Boost de ontwikkeling van medewerkers met Business Games

6 min

Het ontwikkelen van medewerkers is cruciaal voor zowel individuele groei als het succes van de organisatie. Door te investeren in de ontwikkeling van hun vaardigheden en kennis, blijven medewerkers gemotiveerd, productief en betrokken bij hun werk. Dit leidt tot hogere werktevredenheid en een lagere personeelsverloop. Bovendien kunnen goed opgeleide medewerkers beter inspelen op veranderingen en uitdagingen binnen de markt, wat de algehele wendbaarheid en concurrentiekracht van de organisatie versterkt. Uiteindelijk draagt het ontwikkelen van medewerkers bij aan een innovatieve en duurzame bedrijfscultuur, waarin zowel werknemers als de organisatie kunnen floreren.


Tijdens een business game of management game worden fictieve problemen gepresenteerd, die de spelers actief moeten aanpakken en oplossen. Op deze manier wordt een bijzonder duurzaam leereffect bereikt. Hoewel ze geen wondermiddel zijn, kunnen business games op vele manieren worden toegepast in ontwikkeltrajecten voor high potentialis, maar ook als bedrijfsopleidingsprogramma om een breed scala aan vaardigheden te ontwikkelen. Maar wat maakt ze daar zo goed in?

Wat zijn business games

Volgens de Cambridge Dictionary is een business game het volgendeEen business game of management simulatie is een spel dat werk gerelateerde situaties nabootst en kan worden gebruikt om meer te leren over bedrijfsvoering of om verschillende oplossingen voor bedrijfsproblemen uit te proberen. Deze games zijn speciaal ontworpen om medewerkers en managers te helpen hun vaardigheden in strategische besluitvorming te verbeteren. 

Business games dagen deelnemers uit om strategische beslissingen te nemen, om te gaan met beschikbare middelen en om specifieke doelstellingen te behalen. 

In business games worden economische contexten, managementmethoden en teamwork geoefend volgens experiental learning, of “leren door te doen". Spelers beheren als team een project, afdeling of zelfs virtueel bedrijf en concurreren met andere teams, waarbij ze strategische beslissingen nemen op gebieden zoals marketing, productie, personeel en financiën. Dit type training maakt leren praktisch, effectief en leuk, waardoor het steeds vaker wordt gebruikt voor de ontwikkeling van medewerkers en het trainen en oefenen van vaardigheden

Oorspronkelijk werden simulatiespellen gebruikt in het leger om strategieën en tactieken te trainen, maar tegenwoordig worden ze breed ingezet, bijvoorbeeld in de opleiding van piloten en voor het trainen van managementvaardigheden bij professionals.

Je kunt business games op veel verschillende manieren inzetten, afhankelijk van wat je ermee wilt bereiken. Meestal zijn er in ieder geval één van de volgende twee doelen.

Leren van vaardigheden

De eerste is om deelnemers vaardigheden te leren. Zowel harde vaardigheden die horen bij de uitvoering van een functie, of human (soft) skills die gaan over hoe je in bepaalde situaties 

Evalueren van gedrag

De tweede reden om een business game in te zetten in jouw organisatie is om het gedrag van deelnemers te evalueren in bepaalde situaties en te kijken naar verbeterpunten. 

Wat zijn de voordelen van Business Games voor de ontwikkeling van medewerkers?

Business games maken gebruik van serious games en game-based learning waardoor de betrokkenheid van medewerkers tijdens het spel maximaal is. Wat heb je eraan om een business game in te zetten in jouw organisatie om medewerkers te ontwikkelen?

Leren door te doen via ervaringsgericht leren of experiental learning

Ervaringsgericht leren is een van de meest succesvolle technieken om kennis te behouden en toe te passen. Het voortdurende proces van het uitproberen van nieuwe manieren om met in-game situaties om te gaan totdat de beste oplossing wordt gevonden, ontwikkelt de praktische vaardigheden die medewerkers nodig hebben op de werkvloer. Leren doe je in elke omgeving en gaat een leven lang door. Het ervaringsgerichte leerproces ondersteunt prestatieverbetering, leren en ontwikkeling.

David Kolb heeft hier de Kolb Experiental Learning Theory voor ontwikkeld. Een model dat bestaat uit 4 fasen:

experiental learning cycleErvaren (Concrete Experience): Leren begint wanneer een leerling zijn zintuigen en waarnemingen gebruikt om zich bezig te houden met wat er nu gebeurt. 

Reflecteren (Reflective Observation): Na de ervaring reflecteert je op wat er is gebeurd en verbindt gevoelens met ideeën over de ervaring. 

Denken (Abstract Conceptualization): De deelnemer denkt na om conclusies te trekken en theorieën, concepten of algemene principes te vormen die getest kunnen worden. 

Handelen (Active Experimentation): De deelnemer test de theorie en past wat hij heeft geleerd toe om feedback te krijgen en de volgende ervaring te creëren.

“There are two goals in the experiential learning process. One is to learn the specifics of a particular subject, and the other is to learn about one’s own learning process.”

David A. Kolb

Game-based leren zorgt voor een verhoogde motivatie 

Business games, een vorm van game-based leren, verhogen de motivatie door deelnemers interactief te laten leren in een competitieve omgeving. Dit stimuleert ambitie en enthousiasme. De game-based aanpak maakt de inhoud praktisch, effectief en leuk, wat leidt tot intensieve betrokkenheid bij de leerstof. Uitdagingen en beloningen geven een gevoel van prestatie, terwijl keuzevrijheid en autonomie de intrinsieke motivatie versterken. Verhalen en context in games bieden een betekenisvolle leerervaring. Bovendien bevordert de combinatie van educatie en entertainment hogere motivatie, duurzamere leerresultaten en sociale interactie, waardoor deelnemers in een veilige omgeving kunnen experimenteren en leren zonder angst voor negatieve gevolgen.

Sociale vaardigheden en human skills oefenen.  

Teamwork en competitie zijn belangrijke onderdelen van een business games. De competitieve aard en de gedeelde verantwoordelijkheden binnen de groep vergroten de motivatie om te leren. Door uitvoerige discussies en gezamenlijke besluitvorming oefenen deelnemers om samen te werken in een team. Het behalen van successen en het plezier dat je samen hebt, versterkt de onderlinge band en de teamspirit. 

Aan de andere kant zijn conflicten, meningsverschillen en het maken van fouten ook essentiële aspecten van het leerproces. Dit verbetert niet alleen sociale vaardigheden zoals het accepteren van kritiek en het omgaan met conflicten, maar leiden ook tot diepgaandere discussies. Emoties die tijdens deze situaties worden ervaren, zorgen ervoor dat wat je leert tijdens het spel ook op de lange termijn wordt onthouden.

Zorg voor een veilige leer omgeving

Voor veel mensen geldt dat ze niet hun maximale potentieel bereiken door de angst om te falen of om fouten te maken. In een game-omgeving, waar fouten maken en opnieuw beginnen gewoon deel van het proces is, kunnen medewerkers op een speelse manier hun zelfvertrouwen vergroten. Ze kunnen experimenteren, buiten de gebaande paden denken en zo vaak proberen als nodig is zonder beoordeeld te worden of onder druk te staan om het juiste antwoord te vinden. 

Het is in een game omgeving makkelijker om vrij te communiceren en om je mening te geven omdat alle deelnemers in een team gelijkwaardig zijn. Hiërarchische barrières vervagen naarmate het spel vordert. Daarom is een belangrijk voordeel van business games en simulaties dat ze het zelfvertrouwen vergroten en kritisch denken stimuleren door een open en veilige leeromgeving te bieden.

Versterk je eigen persoonlijkheid

In business games werken spelers zelfstandig met leerstof. Ze moeten zelf manieren vinden om problemen op te lossen en beslissingen te nemen. Dit helpt hen om onafhankelijk en zelfsturend te werken. Het vergroot hun zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel, en leert hen beter om te gaan met frustraties en tegenslagen. Hierdoor verbeteren niet alleen hun sociale vaardigheden, maar ook hun persoonlijke vaardigheden.

Directe feedback

Een van de kenmerken van een business game is de mogelijkheid tot directe feedback, wat deelnemers motiveert om door te gaan tot ze het gewenste resultaat bereiken. Dit houdt hen betrokken bij het leerproces en toont hen hun voortgang, evenals hun sterke en zwakke punten. Bovendien voelen ze zich in controle over hun leertraject en zullen ze waarschijnlijk meer tijd besteden aan zelfverbetering. 

Verder maakt de spelopzet directe feedback binnen het team mogelijk. Deze peer-to-peer feedback is vaak ook de manier die de meeste impact heeft. Mede teamgenoten zijn gelijkwaardig en de spelopzet maakt dat feedback praktisch is, zodat je er meteen wat mee kunt doen. 

Directe feedback zorgt ervoor dat je niet alleen achteraf weet wat je anders had kunnen doen, maar dat je tijdens het spel ruimte hebt om bij te sturen en te leren van de ervaringen en die opnieuw kunt toepassen. 

Leren omgaan met falen en onzekerheid

Falen is nooit prettig, maar leren van je eigen fouten is een cruciaal onderdeel van zelfverbetering. Business games bieden een risicovrije omgeving waarin falen veilig is, maar de lessen die je leert zijn echt en toepasbaar in het dagelijkse werk. Onderzoek toont aan dat falen in een business simulatie het leren daadwerkelijk verbetert, omdat deelnemers eerder geneigd zijn om hun beslissingen te reflecteren en te analyseren als hun resultaten achterblijven. 

Conclusie

Het uiteindelijke doel van elke Business Game is dat deelnemers zich op een leuke manier bewust worden van hun gedrag of werkwijze.

Business games bieden een belangrijke tool bij het ontwikkelen van medewerkers. Business games bieden een unieke kans om complexe inhoud op een vereenvoudigde maar realistische manier te verkennen. Door fictieve problemen voor te leggen die actieve oplossingen vereisen, leren medewerkers op een duurzame manier. Dit bevordert niet alleen hun zelfvertrouwen en persoonlijke verantwoordelijkheid, maar ook hun vermogen om met frustraties en tegenslagen om te gaan. Bovendien versterken business games de sociale en persoonlijke vaardigheden door samenwerking en competitie te stimuleren binnen een veilige en speelse omgeving.

Directe feedback en de mogelijkheid om fouten te maken zonder gevolgen spelen een cruciale rol in het leerproces binnen business games. Deelnemers ontvangen real-time feedback die hen motiveert en betrokken houdt, wat leidt tot een hogere mate van zelfverbetering. Het reflecteren op mindere resultaten bevordert kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden. Deze ervaringen, gecombineerd met de veilige en ondersteunende leeromgeving, zorgen ervoor dat medewerkers hun potentieel volledig kunnen benutten en waardevolle vaardigheden ontwikkelen die direct toepasbaar zijn in hun dagelijkse werk. Hierdoor worden zowel de individuele groei als het succes van de organisatie bevorderd.

Categorieën