Citybuild stad verlicht
Klantverhalen
Klantverhalen
2 min

City Build met Trudo

2 min

Elk jaar gaat woningcorporatie Trudo met haar medewerkers op werkconferentie. Dit jaar kwam het team van zo'n zestig werknemers samen in het HUP Hotel in Mierlo om met de herijkte visie 'Let’s Innovate' aan de slag te gaan. Een van de activiteiten die Trudo hiervoor inzette was City Build. Hoe is dit verlopen?

Supporting People. Let’s Innovate!

Op donderdag volgden de medewerkers van Trudo verschillende innovatie-workshops. Voor vrijdag werd er gekozen voor een activiteit die de nieuwe visie tastbaar zou maken. En dat werd City Build: een activiteit waarbij het team 'Trudo Stad' bouwde. Trudo’s kernwaarden Verbinding, Innovatief en Lef kwamen hierbij natuurlijk terug.

Het doel: herijkte visie tot leven brengen

De opdracht was duidelijk: bouw een stad waarin je de herijkte visie samenbrengt met de kernwaarden en laat dit tot leven komen. Kortom, zorg voor een fysieke doorvertaling van de visie en kernwaarden, die soms abstract blijven. Dit was de kans om te laten zien hoe de visie en kernwaarden in de dagelijkse werkzaamheden verweven konden worden.

De medewerkers van Trudo werden opgedeeld in verschillende teams. Elk team was verantwoordelijk voor een ander onderdeel van de stad, waarbij er onderling moest worden samengewerkt om de stad tot een succes te maken. Iets wat bij Trudo natuurlijk ook tijdens de dagelijkse werkzaamheden terugkomt.

Trudo Stad: Een model van de toekomst

Zoals altijd was de City Build-activiteit geen gewone teambuilding. Het was dusdanig aangepast dat het een metafoor werd voor Trudo’s missie, visie en kernwaarden. In groepen creëerden de medewerkers Trudo Stad, een stedelijke utopie die duurzaamheid, diversiteit en inclusie weerspiegelde - de kern van hun werk als woningcorporatie.

In de stad was er ruimte voor verschillende districten, denk aan woon- en werkdistricten, wat verbindende factoren als wegen en spoorwegen onmisbaar maakten. Ieder team was verantwoordelijk voor een eigen deel van de stad, maar moest er wel voor zorgen dat het ontwikkelde stadsdeel aansloot op die van andere teams. Alleen dan kon er een samenhangende stad ontstaan, waardoor de nieuwe kernwaarden meteen in praktijk konden worden gebracht.

Het belangrijkste doel van de stad was dus verbinding, maar het vergde lef en innovatie om tot deze verbindende stad te komen.

Van bouwstenen tot stad: Het resultaat

Het resultaat van de dag was een indrukwekkende Trudo Stad, een toonbeeld van creativiteit en samenwerking. Elk team presenteerde hun deel van de stad, de 'hexagons', en legde uit hoe hun creaties de kernwaarden van Trudo weerspiegelden.

Het eindresultaat mocht er zeker zijn! Iedereen was erg onder de indruk van de gebouwde stad. Het is mooi om te zien hoe de diverse elementen samen één geheel vormen, iets wat alleen maar door een goede samenwerking tussen de verschillende teams tot stand kan komen.

Bouwen aan de toekomst

Met City Build heeft Trudo niet alleen een stad van de toekomst gebouwd, ook hebben alle medewerkers van de verschillende afdelingen met elkaar samengewerkt aan het bouwen van de stad. Iets wat tot meer verbinding aan de herijkte visie heeft geleid. Het is goed om te zien dat wanneer mensen samenkomen rond gedeelde waarden, er mooie dingen kunnen gebeuren.

Zet ook de stap naar verbinding

Wil je ook een sterkere, meer verbonden organisatie? Laat ons je begeleiden naar de toekomst met een op maat gemaakte teambuildingervaring. Neem contact op en ontdek de mogelijkheden.

Categorieën