Alex ten Klei
1 min

7 redenen om geen competitie als teambuilding te doen

1 min

Teambuilding is essentieel voor het bevorderen van een positieve werkcultuur en het versterken van de samenwerking binnen een team. Hoewel competitieve teambuilding activiteiten populair zijn, kunnen ze soms meer kwaad dan goed doen. Met name competitie waarbij je fysiek flink moet inspannen is niet voor iedereen leuk en je haalt er niet het doel mee dat je voor ogen hebt. Hier zijn zeven redenen waarom het focussen op competitie tijdens teambuilding geen goed idee is:

1. Verhoogde stress en spanning

Competitie kan de stressniveaus verhogen, vooral voor medewerkers die minder comfortabel zijn met competitieve situaties. Dit kan leiden tot gevoelens van angst en spanning, wat de teamdynamiek negatief beïnvloedt. Te veel druk om te winnen kan de deelnemers ontmoedigen en hun betrokkenheid verlagen.

2. Verdeeldheid binnen het team

Competitieve activiteiten kunnen leiden tot verdeeldheid binnen het team. Wanneer er winnaars en verliezers zijn, kunnen er spanningen ontstaan tussen teamleden. Dit kan resulteren in een minder harmonieuze werkomgeving, waar samenwerking en wederzijds respect plaatsmaken voor rivaliteit en wrok.

3. Oneerlijke voordelen en ongelijkheid

In elk team zijn er leden met verschillende vaardigheden en niveaus van fysieke fitheid. Competitieve activiteiten kunnen degenen bevoordelen die fysiek sterker of competitiever zijn, terwijl anderen zich buitengesloten of ondergewaardeerd voelen. Dit kan leiden tot gevoelens van ongelijkheid en onrechtvaardigheid binnen het team.

4. Negatieve impact op zelfvertrouwen

Medewerkers die slecht presteren in competitieve activiteiten kunnen een deuk in hun zelfvertrouwen oplopen. Dit kan hun motivatie en productiviteit op de werkvloer aantasten. In plaats van zich gesteund en gewaardeerd te voelen, kunnen ze zich onzeker en ondergewaardeerd voelen.

5. Belemmering van samenwerking

Het primaire doel van teambuilding is het bevorderen van samenwerking en teamgeest. Competitie kan dit doel ondermijnen door individuele prestaties boven teamprestaties te plaatsen. In plaats van samen te werken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, kan de nadruk op competitie ervoor zorgen dat teamleden zich meer op zichzelf richten.

6. Risico op slechte sportiviteit

In competitieve situaties bestaat het risico dat slechte sportiviteit de kop opsteekt. Dit kan variëren van kleine irritaties tot openlijke conflicten, wat een negatief effect kan hebben op de werkrelaties. Slechte sportiviteit kan het wederzijds respect en de collegialiteit binnen het team ondermijnen.

7. Gebrek aan langdurige impact

Competitieve teambuilding activiteiten kunnen een kortstondig gevoel van opwinding en adrenaline opleveren, maar de positieve effecten zijn vaak van korte duur. Activiteiten die gericht zijn op samenwerking en teamdynamiek hebben daarentegen de potentie om langdurige, positieve veranderingen in de werkcultuur te bewerkstelligen.

Conclusie

Het organiseren van teambuilding activiteiten waarbij de nadruk ligt op samenwerking, communicatie en wederzijds begrip is vaak effectiever dan het stimuleren van competitie. Activiteiten zoals probleemoplossende oefeningen, creatieve workshops en teamgerichte uitdagingen kunnen helpen een sterker, meer verenigd team te creëren. Dat klinkt heel serieus allemaal, maar een activiteit waar iedereen plezier aan beleeft en het gevoel heeft dat ze mee kunnen doen en kunnen bijdragen is toch eigenlijk veel leuker?