Video Aspect Ratio: 4:1

 

kernwaarden
Big Picture

Big Picture

Deelnemers maken een levensgroot kunstwerk dat de strategie en visie van het bedrijf vertegenworodigt

City Build

City Build

City Build is een realistische simulatie van het ontwerpen en het van de grond af opbouwen van een stad.

Go team

Go team

Interactief spel waarbij de normen en waarden van de organisatie centraal staan. Versterk en beleef waar het bedrijf voor staat.

Blockbust​ers
Chain Reaction table Top

Teams creëren een reeks eenvoudige machines die samen een uitgebreide kettingreactie worden.

Quickfire

Tablet gebaseerde game van mentale, fysieke en creatieve challenges met verschillende risico's en beloningen.

Kernwaarden geven focus en richting

De kernwaarden zijn een belangrijk onderdeel van de cultuur van een organisatie. De kernwaarden, mits juist gebruikt, geven kaders voor het gedrag van medewerkers. Als iedereen de kernwaarden omarmt en deze gebruikt als leidraad voor handelen dan geeft het focus en richting. 


Het blijkt dat lang niet iedereen binnen een organisatie de kernwaarden kent en ze op een juiste manier gebruikt.  Soms is het nodig om er op een leuke en speelse manier extra aandacht aan te schenken. 


Een team building programma dat op maat wordt gemaakt zodat alle deelnemers de kernwaarden van jullie organisatie optimaal beleven kan van grote waarde zijn. 

Innovatie stimuleren
Focus op één doel

Focus op één doel

Beter Samenwerken
Beter Probleemoplossen
Communicatie verbeteren
Snel opladen
Beleven kernwaarden
Uit de comfort zone stappen
Relaties bouwen en netwerken
Creativiteit bevorderen